Friday, July 13, 2012

Lagi, tentang Waktu


Putaran waktu akan memperlihatkan kepada kita peristiwa-peristiwa yang mengejutkan dan memberikan peluang kepada kita untuk berbuat. Dunia akan melihat bahwa dakwah kita adalah hidayah, kemenangan, dan kedamaian, yang dapat menyembuhkan umat dari rasa sakit yang tengah dideritanya. Setelah itu tibalah giliran kita untuk memimpin dunia, kerana bumi tetap akan berputar dan kejayaan itu akan kembali kepada kita. Hanya Allah-lah harapan kita satu-satunya (Abbas as-Siisi dalam bukunya At-Thariq ilal Quluub)
Buku beliau sangat-sangat bagus untuk kembali merefleksikan diri tentang bagaimana berproses menjadi pribadi yang kemudian dapat 'masuk' dalam lapisan-lapisan masyarakat. Para pejuang dakwah, pejuang hidup, ini buku yang sangat direkomendasikan (Abbas as-Siisi | At-Thariq ilal Quluub atau Bagaimana Menyentuh Hati) 

No comments:

Post a Comment